lsb

     ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ

   Lao Statistics Bureau

ພາສາລາວ | English

 Untitled Document
ສະຖິຕິປະຈໍາປີ
ເວັບລິ້ງຂອງ ສຖຕ
ຕົວເລກ GDP ໃນປີ 2015
GDPຕໍ່ຫົວຄົນ
1,947
US$
ອັດຕາເພີ້ມ GDP
7.56
%
ໂຄງປະກອບ GDP ຕາມຂະແໜງ
ກະສິກຳ
21.80
    %
ອຸດສາຫະກຳ
32.70
    %
ການບໍລິການ
35.95
    %
ພາສີອາກອນຜະລິດຕະພັນ,ສຸດທິ
9.55
    %
ດັດສະນີລາຄາການຊົມໃຊ້ ແລະ ອັດຕາເງິນເຟີ
ອັດຕາເງິນເຟີປະຈໍາເດືອນ ປີ 2016-2017
ມັງກອນ
2.27
%
ທັນວາ
2.49
%
ດັດສະນີລາຄາການຊົມໃຊ້ປີ 2016-2017
ມັງກອນ
101.95
%
ທັນວາ
102.49
%
ພົນລະເມືອງ ສປປ ລາວ ປີ 2015
ລວມທັງໝົດ
6,492,228
ຄົນ
ພົນລະເມືອງຍິງ
3,237,458
ຄົນ
ຄວາມໜາແໜ້ນ
27
ຄົນ/ກມ2
ບາງຕົວຊີ້ບອກດ້ານປະຊາກອນ ປີ2015
ອັດຕາການເກີດລວມຕໍ່100ຄົນ
26.60
ອັດຕາການເພີ່ມແບບທຳມະຊາດ(ສ່ວນຮ້ອຍ)
6.30
ອັດຕາການຈະເລີນພັນລວມ ຕໍ່ແມ່ຍິງ1ຄົນ
2.03
ອັດຕາການຈະເລີນພັນລວມ ຕໍ່ແມ່ຍິງ1ຄົນ
3.06
ອາຍຸຍືນສະເລ່ຍຂອງຜູ້ຊາຍ
66
ອາຍຸຍືນສະເລ່ຍຂອງຜູ້ຍິງ
70
ອາຍຸຍືນສະເລ່ຍລວມ
68
ການປົກຄອງ
ຈຳນວນແຂວງ
18
ແຂວງ
ຈຳນວນເມືອງ
148
ເມືອງ
ຈຳນວນບ້ານ
8,500
ບ້ານ
ຈຳນວນຄົວເຮືອນ
1,183,386
ຄົວເຮືອນ


ຂ່າວການເຄື່ອນໄຫວ


ຝືກອົບຮົມການຕິດຕັ້ງບໍາລຸງຮັກສາເຄື່ອງຄອມພິວເຕີ ແລະການຄຸ້ມຄອງ ລະບົບເຄືອຂ່າຍ ຢູ່ທີ່ແຂວງອຸດົມໄຊ

    ໃນວັນທີ09-13/01/2017 ກົມບໍລິການສະຖິຕິ, ພະແນກເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານ ໄດ້ຈັດຝືກອົບຮົມ ການຕິດຕັ້ງບໍາລຸງຮັກສາເຄື່ອງ ຄອມພິວເຕີ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງ ລະບົບເຄືອຂ່າຍ, ໃນທົ່ວລະບົບ ສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ, ຢູ່ທີ່ ເມືອງໄຊ, ແຂວງອຸດົມໄຊ ອ່ານເພີມ

ຝືກອົບຮົມການຕິດຕັ້ງບໍາລຸງຮັກສາເຄື່ອງຄອມພິວເຕີ ແລະການຄຸ້ມຄອງ ລະບົບເຄືອຂ່າຍ ຢູ່ທີ່ແຂວງຈຳປາສັກ

    ໃນວັນທີ 19-23/12/2016 ກົມບໍລິການສະຖິຕິ, ພະແນກເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານ ຈັດຝືກອົບຮົມ ການຕິດຕັ້ງບໍາລຸງຮັກສາເຄື່ອງ ຄອມພິວເຕີ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງລະບົບເຄືອຂ່າຍ, ໃນທົ່ວລະບົບສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ, ຢູ່ທີ່ເມືອງປາກເຊ, ແຂວງຈຳປາສັກ ອ່ານເພີມ

ບົດຖະແຫຼງຂ່າວ ຂອງທ່ານ ຫົວໜ້າ ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ, ທຽບເທົ່າຮອງ ລັດຖະມົນຕີ ກ່ຽວກັບ ການສຳຫຼວດພົນລະເມືອງ ແລະ ທີ່ຢູ່ອາໃສ ຄັ້ງທີ IV ປີ 2015

    ໃນວັນທີ 21 ຕຸລາ 2016 ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໄດ້ຈັດ ກອງປະຊຸມ ຖະແຫຼງຂ່າວ ຜົນການ ສຳຫຼວດ ພົນລະເມືອງ ແລະ ທີ່ຢູ່ອາໄສ ຄັ້ງ IV ປີ 2015 ທີ່ຫໍປະຊຸມແຫ່ງຊາດ ອ່ານເພີມ

ບົດຖະແຫຼງຂ່າວ ທ່ານ ນາງ ພອນສະຫຼີ ສຸກສະຫວັດ, ຮອງຫົວໜ້າ ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ຫົວຂໍ້: “ລາຍງານຫຍໍ້ກ່ຽວກັບ ຜົນການ ສຳຫຼວດພົນລະເມືອງ ແລະ ທີ່ຢູ່ອາໄສ ທົ່ວປະເທດ ຄັ້ງທີ IV ປີ 2015”

    ໃນວັນທີ 21 ຕຸລາ 2016 ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໄດ້ຈັດ ກອງປະຊຸມ ຖະແຫຼງຂ່າວ ຜົນການ ສຳຫຼວດ ພົນລະເມືອງ ແລະ ທີ່ຢູ່ອາໄສ ຄັ້ງ IV ປີ 2015 ທີ່ຫໍປະຊຸມແຫ່ງຊາດ ອ່ານເພີມ

ສິ່ງພີມ
sex izle mobil porn sex video izmit escort İstanbul escort tuzla escort kartal escort kurtköy escort Kiralık bahis sitesi

ພົນລະເມືອງ ປີ2015 ແບ່ງຕາມແຂວງ


        

 Untitled Document
paykasa satın al Eskişehir Escort Bayan Mersin Escort