Lao Statistics Bureau
 lsb

     ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ

   Lao Statistics Bureau


 Untitled Document

ລາຍລະອຽດຂ່າວ


  

ກອງປະຊຸມກວດກາເນື້ອໃນຮອບດ້ານຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສະຖິຕິ (ສະບັບປັບປຸງ)


   ກອງປະຊຸມກວດກາເນື້ອໃນຮອບດ້ານຮ່າງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍສະຖິຕິ (ສະບັບປັບປຸງ) ໄດ້ຈັດຂື້ນທີ ທ່າລາດ, ແຂວງວຽງຈັນ ໃນຄັ້ງວັນທີ 16-17 ມີນາ 2017 ໂດຍການ ເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ປອ ສະໄໝຈັນ ບຸບຜາ ຫົວໜ້າສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ທ່ຽບເທົ່າ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ແລະ ເປັນປະທານ ຮ່ວມໂດຍທ່ານ ນ. ບຸນພອນ ເຮືອງມະນີ ຮອງປະທານ ກຳມະທິການກົດໝາຍ

 Untitled Document