Lao Statistics Bureau
 lsb

     ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ

   Lao Statistics Bureau

ພາສາລາວ | English

 Untitled Document
ສະຖິຕິປະຈໍາປີ
ເວັບລິ້ງຂອງ ສຖຕ

ຂ່າວ ແລະ ເຫດການ


ບົດຖະແຫຼງຂ່າວ ຂອງທ່ານ ຫົວໜ້າ ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ, ທຽບເທົ່າຮອງ ລັດຖະມົນຕີ ກ່ຽວກັບ ການສຳຫຼວດພົນລະເມືອງ ແລະ ທີ່ຢູ່ອາໃສ ຄັ້ງທີ IV ປີ 2015

    ໃນວັນທີ 21 ຕຸລາ 2016 ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໄດ້ຈັດ ກອງປະຊຸມ ຖະແຫຼງຂ່າວ ຜົນການ ສຳຫຼວດ ພົນລະເມືອງ ແລະ ທີ່ຢູ່ອາໄສ ຄັ້ງ IV ປີ 2015 ທີ່ຫໍປະຊຸມແຫ່ງຊາດ ອ່ານເພີມ


ບົດຖະແຫຼງຂ່າວ ທ່ານ ນາງ ພອນສະຫຼີ ສຸກສະຫວັດ, ຮອງຫົວໜ້າ ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ຫົວຂໍ້: “ລາຍງານຫຍໍ້ກ່ຽວກັບ ຜົນການ ສຳຫຼວດພົນລະເມືອງ ແລະ ທີ່ຢູ່ອາໄສ ທົ່ວປະເທດ ຄັ້ງທີ IV ປີ 2015”

    ໃນວັນທີ 21 ຕຸລາ 2016 ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໄດ້ຈັດ ກອງປະຊຸມ ຖະແຫຼງຂ່າວ ຜົນການ ສຳຫຼວດ ພົນລະເມືອງ ແລະ ທີ່ຢູ່ອາໄສ ຄັ້ງ IV ປີ 2015 ທີ່ຫໍປະຊຸມແຫ່ງຊາດ ອ່ານເພີມ
ຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບຍຸດທະສາດການເຜີຍແຜ່ ຂໍ້ມູນສະຖິຕິທາງການ

    ວັນທີ 04/07/2016 ກົມບໍລິການສະຖິຕິ, ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ໄດ້ມີການຈັດຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບ ຍຸດທະສາດ ການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນ ສະຖິຕິທາງການ ຈຸດປະສົງ ເພື່ອຍົກລະດັບ ຄວາມຮູ້ ຄວາມສາມາດ ທາງດ້ານວິຊາການ ອ່ານເພີມ


ຊົມເຊີຍ ວັນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ວັນທີ 30 ເດືອນມິຖຸນາ ຢ່າງຊຸດໃຈ!

    ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ ວັນສະຖິຕິ ແຫ່ງຊາດ ໃນວັນທີ 30 ເດືອນ ມິຖຸນາ 2016 ນີ້, ພາຍຫຼັງທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຮັບເອົາກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍສະຖິຕິ 30 ມິຖຸນາ ປີ 2010, ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ໄດ້ຕົກລົງເອົາວັນດັ່ງກ່າວ ອ່ານເພີມ


ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມວິທີການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນສະຖິຕິ ໃນຮູບແບບແຜນທີ່ (Arc GIS)

     ໃນວັນທີ 25 ຜ່ານມາກົມບໍລິການສະຖິຕິ, ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຈັດຝຶກອົບຮົມ ວິທີການເຜີຍ ແຜ່ ຂໍ້ມູນສະຖິຕິ ໃນຮູບແບບແຜນທີ່ (Arc GIS) ໃຫ້ພະນັກງານ ພາຍໃນສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດໃນກອງ ປະຊຸມໄດ້ຈັດຂຶ້ນເປັນເວລາ 5 ວັນ ອ່ານເພີມ


ການຝຶກອົບຮົມການຈັດການ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຄວາມປອດໄພ ຂອງເວັບໄຊສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ

    ກົມບໍລິການສະຖິຕິ, ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຝຶກອົບຮົມວິຊາການດ້ານການຈັດການ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງ ຄວາມປອດໄພຂອງເວັບໄຊ ສູນສະຖິຕິ ແຫ່ງຊາດ ໃນການສ້າງຄວາມອາດສາ ມາດໃຫ້ພະນັກງານ ໃນທົ່ວລະບົບສະຖິຕິ ອ່ານເພີມ


ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືດ້ານວິຊາການກ່ຽວກັບການປັບປຸງແບບສອບຖາມ ແລະ ການກຳນົດຕົວຊີ້ບອກຂອງການສຳຫຼວດກຳລັງແຮງງານ

    ໃນວັນທີ 29/03/2016 ກົມສະຖິຕິສັງຄົມ, ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືດ້ານວິຊາການກ່ຽວກັບການປັບປຸງແບບສອບຖາມ ແລະ ການກຳນົດຕົວຊີ້ບອກຂອງການສຳຫຼວດກຳລັງແຮງງານໃນ ສປປ ລາວ ປີ 2016 ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວໄດ້ຈັດຂຶ້ນທີ່ ຫ້ອງປະຊຸມໃຫ່ຍ ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ອ່ານເພີມ


ໜ້າເລີ່ມຕົ້ນ    1    I    2   I   ໜ້າສຸດທ້າຍ
 Untitled Document