Lao Statistics Bureau
 lsb

     ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ

   Lao Statistics Bureau

ພາສາລາວ | English

 Untitled Document
ສະຖິຕິປະຈໍາປີ
ເວັບລິ້ງຂອງ ສຖຕ

ຂ່າວ ແລະ ເຫດການ


ຝືກອົບຮົມການຕິດຕັ້ງບໍາລຸງຮັກສາເຄື່ອງຄອມພິວເຕີ ແລະການຄຸ້ມຄອງ ລະບົບເຄືອຂ່າຍ ຢູ່ທີ່ແຂວງອຸດົມໄຊ

    ໃນວັນທີ09-13/01/2017 ກົມບໍລິການສະຖິຕິ, ພະແນກເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານ ໄດ້ຈັດຝືກອົບຮົມ ການຕິດຕັ້ງບໍາລຸງຮັກສາເຄື່ອງ ຄອມພິວເຕີ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງ ລະບົບເຄືອຂ່າຍ, ໃນທົ່ວລະບົບ ສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ, ຢູ່ທີ່ ເມືອງໄຊ, ແຂວງອຸດົມໄຊ ອ່ານເພີມ


ຝືກອົບຮົມການຕິດຕັ້ງບໍາລຸງຮັກສາເຄື່ອງຄອມພິວເຕີ ແລະການຄຸ້ມຄອງ ລະບົບເຄືອຂ່າຍ ຢູ່ທີ່ແຂວງຈຳປາສັກ

    ໃນວັນທີ 19-23/12/2016 ກົມບໍລິການສະຖິຕິ, ພະແນກເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານ ຈັດຝືກອົບຮົມ ການຕິດຕັ້ງບໍາລຸງຮັກສາເຄື່ອງ ຄອມພິວເຕີ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງລະບົບເຄືອຂ່າຍ, ໃນທົ່ວລະບົບສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ, ຢູ່ທີ່ເມືອງປາກເຊ, ແຂວງຈຳປາສັກ ອ່ານເພີມ


ບົດຖະແຫຼງຂ່າວ ຂອງທ່ານ ຫົວໜ້າ ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ, ທຽບເທົ່າຮອງ ລັດຖະມົນຕີ ກ່ຽວກັບ ການສຳຫຼວດພົນລະເມືອງ ແລະ ທີ່ຢູ່ອາໃສ ຄັ້ງທີ IV ປີ 2015

    ໃນວັນທີ 21 ຕຸລາ 2016 ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໄດ້ຈັດ ກອງປະຊຸມ ຖະແຫຼງຂ່າວ ຜົນການ ສຳຫຼວດ ພົນລະເມືອງ ແລະ ທີ່ຢູ່ອາໄສ ຄັ້ງ IV ປີ 2015 ທີ່ຫໍປະຊຸມແຫ່ງຊາດ ອ່ານເພີມ


ບົດຖະແຫຼງຂ່າວ ທ່ານ ນາງ ພອນສະຫຼີ ສຸກສະຫວັດ, ຮອງຫົວໜ້າ ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ຫົວຂໍ້: “ລາຍງານຫຍໍ້ກ່ຽວກັບ ຜົນການ ສຳຫຼວດພົນລະເມືອງ ແລະ ທີ່ຢູ່ອາໄສ ທົ່ວປະເທດ ຄັ້ງທີ IV ປີ 2015”

    ໃນວັນທີ 21 ຕຸລາ 2016 ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໄດ້ຈັດ ກອງປະຊຸມ ຖະແຫຼງຂ່າວ ຜົນການ ສຳຫຼວດ ພົນລະເມືອງ ແລະ ທີ່ຢູ່ອາໄສ ຄັ້ງ IV ປີ 2015 ທີ່ຫໍປະຊຸມແຫ່ງຊາດ ອ່ານເພີມ


ບົດຖະແຫຼ່ງຂ່າວຂອງ ທ່ານ ນ ທີລະຄາ ຈັນທະລານຸວົງ ຮອງຫົວໜ້າ ກົມສະຖິຕິສັງຄົມ ການເຜີຍແຜ່ກ່ຽວກັບ ການສຳຫຼວດພົນລະເມືອງ ແລະ ທີ່ຢູ່ອາໄສ ທົ່ວປະເທດ ຄັ້ງທີ IV ປີ 2015

    ໃນວັນທີ 21 ຕຸລາ 2016 ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໄດ້ຈັດ ກອງປະຊຸມ ຖະແຫຼງຂ່າວ ຜົນການ ສຳຫຼວດ ພົນລະເມືອງ ແລະ ທີ່ຢູ່ອາໄສ ຄັ້ງ IV ປີ 2015 ທີ່ຫໍປະຊຸມແຫ່ງຊາດ ອ່ານເພີມ


ຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບຍຸດທະສາດການເຜີຍແຜ່ ຂໍ້ມູນສະຖິຕິທາງການ

    ວັນທີ 04/07/2016 ກົມບໍລິການສະຖິຕິ, ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ໄດ້ມີການຈັດຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບ ຍຸດທະສາດ ການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນ ສະຖິຕິທາງການ ຈຸດປະສົງ ເພື່ອຍົກລະດັບ ຄວາມຮູ້ ຄວາມສາມາດ ທາງດ້ານວິຊາການ ອ່ານເພີມ


ຊົມເຊີຍ ວັນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ວັນທີ 30 ເດືອນມິຖຸນາ ຢ່າງຊຸດໃຈ!

    ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ ວັນສະຖິຕິ ແຫ່ງຊາດ ໃນວັນທີ 30 ເດືອນ ມິຖຸນາ 2016 ນີ້, ພາຍຫຼັງທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຮັບເອົາກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍສະຖິຕິ 30 ມິຖຸນາ ປີ 2010, ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ໄດ້ຕົກລົງເອົາວັນດັ່ງກ່າວ ອ່ານເພີມ


ໜ້າເລີ່ມຕົ້ນ    1    I    2   I   ໜ້າສຸດທ້າຍ
 Untitled Document
paykasa satın al Eskişehir Escort Bayan Mersin Escort