Lao Statistics Bureau
 lsb

     ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ

   Lao Statistics Bureau

ພາສາລາວ | English

 Untitled Document
ສະຖິຕິປະຈໍາປີ
ເວັບລິ້ງຂອງ ສຖຕ

ຂ່າວ ແລະ ເຫດການ


ຜົນການສຳຫຼວດພົນລະເມືອງ ແລະ ທີຢູ່ອາໄສ ຄັ້ງທີ IV ປີ 2015 ພົນລະເມືອງລາວ ມີ 6.5 ລ້ານຄົນ

    ຜົນການສຳຫຼວດພົນລະເມືອງ ແລະ ທີຢູ່ອາໄສ ຄັ້ງທີ IV ປີ 2015 ຢັ້ງຢືນວ່າ: ພົນລະເມືອງລາວ ມີທັງໝົດ 6.5 ລ້ານຄົນ, ໃນນັ້ນ ຜູ້ຊາຍຫຼາຍກວ່າຜູ້ຍິງ ເລັກນ້ອຍ, ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ ກວມເອົາ 15% ຮອງລົງ ມາແມ່ນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ກວມເອົາ 13% ຂອງພົນລະເມືອງທັງໝົດ ແລະ ແຂວງໄຊສົມບູນ ມີພົນລະເມືອງອາໄສ ຢູ່ໜ້ອຍສຸດກວມບໍ່ເຖິງ 1% ຂອງພົນລະເມືອງທັງໝົດ. ອ່ານເພີມ


ຄະນະເສດຖະສາດ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ, ມະຫາວິທະຍາໄລສຸພານຸວົງ, ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ ໄດ້ມາທັດສະນາສຶກສາ ຢູ່ ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ

    ຄະນະເສດຖະສາດ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ, ມະຫາວິທະຍາໄລສຸພານຸວົງ, ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ ໄດ້ມາທັດສະນາສຶກສາ ຢູ່ ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ໃນວັນທີ 17/12/2015, ທາງສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ໄດ້ມີການກະກຽມຄວາມພ້ອມໃນການມາທັດສະນະສຶກສາຄັ້ງນີ້ໂດຍແມ່ນ ອ່ານເພີມ


ສຳມະນາກ່ຽວກັບ "ການຕັດຖານຂໍ້ມູນດິບຈາກການສຳຫລວດຕ່າງໆ ແລະ ປັບປຸງຖານຂໍ້ມູນຢູ່ໃນເວັບໄຊ LNADA"

    ສຳມະນາກ່ຽວກັບ "ການຕັດຖານຂໍ້ມູນດິບຈາກການສຳຫລວດຕ່າງໆ ແລະ ປັບປຸງຖານ ຂໍ້ມູນຢູ່ໃນເວັບໄຊ LNADA" ໃນວັນທີ 7-11/12/2015 ທີ່ຣີສອດນາປ່າກວາງ, ແຂວງວຽງຈັນ ຈັດຂື້ນໂດຍ: ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ສະໜັບສະໜູນໂດຍ: ທະນາຄານໂລກ ອ່ານເພີມ...


ການຝຶກອົບຮົມການສ້າງຖານຂໍ້ມູນສະຖິຕິ ສໍາຫລັບພະນັກງານແຂວງຂອງ 4 ແຂວງພາກໃຕ້

    ການຝຶກອົບຮົມການສ້າງຖານຂໍ້ມູນສະຖິຕິສໍາຫລັບພະນັກງານແຂວງຂອງ 4 ແຂວງພາກໃຕ້ ໄດ້ດຳເນີນໄປເປັນເວລາ 5 ວັນ, ນັບແຕ່ວັນທີ 09-13/11/2015. ນັກສຳມະນາກອນ ທີ່ເຂົ້່າຮ່ວມທັງຫມົດຈຳນວນ 29 ທ່ານ, ເຊິ່ງໃນນັ້ນມີ: ຄູຝຶກຈາກກົມບໍລິການສະຖິຕິ, ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ຈຳນວນ 5 ທ່ານ ແລະຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ຈຳນວນ 3 ທ່ານ, ຫົວໜ້າສູນສະຖິຕິຂອງບັນດາແຂວງ ຈຳນວນ 4 ທ່ານ ແລະພະນັກງານວິຊາການຈາກກບັນດາແຂວງ 17 ທ່ານ. ອ່ານເພີມ


ຊົມເຊີຍ ວັນສະຖິຕິໂລກຄົບຮອບ 5 ປີ, 20 ຕຸລາ 2015 ຢ່າງສຸດໃຈ!

    ການສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສະຖິຕິໂລກ ຄົບຮອບ 5 ປີ ໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນປີທີ່ມີຄວາມໝາຍຄວາມສຳຄັນຢ່າງຍິ່ງສຳລັບ ສປປ ລາວ ຂອງພວກເຮົາ ເຊີ່ງເປັນໄລຍະດຽວກັນ ທີ່ພວກເຮົາ ກຳລັງກະກຽມສະເຫຼີມສະຫຼອງ ສອງວັນປະຫວັດສາດ ທີ່ສຳຄັນຄື: ວັນສ້າງຕັ້ງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ຄົບຮອບ 60 ປີ ແລະ ວັນສະຖາປະນາ ສປປ ລາວ ຄົບຮອບ 40 ປີ. ອ່ານເພີມ


The 5th Session of the ASEAN Community Statistical System (ACSS) Committee 3-5 November 2015, Cyberjaya, Malaysia

    The 5th Session of the ACSS Committee, hosted by Department of Statistics Malaysia (DOS Malaysia), was held on 3-5 November 2015. Datuk Dr. Abdul Rahman Hasan, Chief Statistician of DOS Malaysia chaired the meeting with Dr. Samaychanh Boupha of Lao Statistics Bureau as the co-chair.


ໜ້າເລີ່ມຕົ້ນ    1    I    2   I   ໜ້າສຸດທ້າຍ 
 Untitled Document