Lao Statistics Bureau
 lsb

     ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ

   Lao Statistics Bureau

ພາສາລາວ | English

 Untitled Document
ສະຖິຕິປະຈໍາປີ
ເວັບລິ້ງຂອງ ສຖຕ

ລາຍລະອຽດຂ່າວ


  

ຝືກອົບຮົມການຕິດຕັ້ງບໍາລຸງຮັກສາເຄື່ອງຄອມພິວເຕີ ແລະການຄຸ້ມຄອງ ລະບົບເຄືອຂ່າຍ ຢູ່ທີ່ແຂວງອຸດົມໄຊ


ໃນວັນທີ09-13/01/2017 ກົມບໍລິການສະຖິຕິ, ພະແນກເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານ ໄດ້ຈັດຝືກອົບຮົມ ການຕິດຕັ້ງບໍາລຸງຮັກສາເຄື່ອງ ຄອມພິວເຕີ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງ ລະບົບເຄືອຂ່າຍ, ໃນທົ່ວລະບົບ ສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ, ຢູ່ທີ່ ເມືອງໄຊ, ແຂວງອຸດົມໄຊ ເພື່ອສ້າງຄວາມອາດສາມາດ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ ຜູ້ທີຮັບຜິດຊອບວຽກງານໄອທີ ຂັ້ນແຂວງ ໃຫ້ໄດ້ຮຽນຮູ້ໃນການ ຕິດຕັ້ງບໍາລຸງຮັກສາ ເຄື່ອງຄອມພິວເຕີ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງລະບົບເຄືອຂ່າຍ ແລະ ເຊື່ອມຕໍ່ຂໍ້ມູນ ຈາກທ້ອງຖິ່ນຫາສູນກາງໄດ້ ສະດວກ, ວ່ອງໄວ ແລະທັນເວລາ ເຊິ່ງມີວິຊາການຈາກ ສູນສະຖິຕິປະຈຳແຂວງ 9 ແຂວງ ເຂົ້າຮ່ວມ

  1. ຈຸດປະສົງ ແລະ ເນື້ອໃນຂອງການຝຶກອົບຮົມ
    • ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ຂະ​ແໜງ ການສະຖິຕິຂັ້ນແຂວງ ທົ່ວ​ປະ​ເທດ​ ໃຫ້​ມີ​ຄວາມ​ເຂັ້ມ​ແຂງທາງ​ໄອ​ທີ​ ເປັນ​ຕົ້ນ​ແມ່ນ​ດ້ານການຕິດຕັ້ງ ບຳລຸງຮັກສາເຄື່ອງຄອມພິວເຕີ ແລະ ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ ລະບົບເຄືອຂ່າຍພາຍໃນຫ້ອງການ ​ເພື່ອ​ຊ່ວຍ​ໃຫ້ການຮັບ​-ສົ່ງ ​ໃນ​ການ​ຜະລິດ​ຂໍ້​ມູນສະຖິຕິ ​ມີ​ຄວາມ​ສະດວກ​ວ່ອງ​ໄວ​ຂື້ນ​ກວ່າ​ເກົ່າ
    • ເພື່ອສົ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາບຸກຄະລາກອນ ໃນວຽກງານສະຖິຕິໃຫ້ມີຄວາມຮູ້ ຄວາມສາມາດ ໃນການຮຽນຮູ້ ກ່ຽວກັບການສ້າງ, ນຳໃຊ້ຖານຂໍ້ມູນ ແລະ ການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນດ້ວຍ ເວັບໄຊ ໂດຍການນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນ ຂອງສູນສະຖິຕິປະຈຳແຂວງ ທີ່ໃດ້ເກັບກຳສັງລວມມາ.
    • ເພື່ອສົ່ງເສີມການນຳໃຊ້ ເທັກໂນໂລຊີ ທີ່ທັນສະໄໝ ເຂົ້າໃນການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນ ລະຫວາງແຂວງ, ເມື່ອງ, ຂະແໜງການ ແລະສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ດ້ວຍຫລາຍຮູບແບບ
    • ເພື່ອຮັບປະກັນການຕອບ ສະໜອງຂໍ້ມູນສະຖິຕິທາງການ ໃນຂົງເຂດເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມໃຫ້ມີເນື້ອໃນຄົບຖ້ວນ ກ້າວໄປສູ້ຄວາມພຽງພໍ, ມີຄຸນນະພາບ, ທັນເວລາ, ໂປ່ງໃສ ແລະ ເຊື່ອຖືໄດ້.

 


 Untitled Document
paykasa satın al Eskişehir Escort Bayan Mersin Escort